Tagged: sylwester 2017 w wiśle

Ślązacy w show biznesie i ich gwara

Osoby, które nie zamieszkują terenu śląskiego uważają gwarę, jako niekonieczny element tej kultury i nie podchodzą do tego z należytym szacunkiem. Również dzisiejsza młodzież raczej wstydzi się odmienności swojego języka, co sprawa, że co raz bardziej zauważalny jest jego zanik. Tak naprawdę jest to bogactwo kulturowe, które znacznie wyróżnia ową ludność od pozostałych i jest niesamowicie zauważalna i dobrze postrzegana przez ludzi innej narodowości. Na Śląsku mieszkają także wielkiej sławy piosenkarze, aktorzy oraz inni artyści, którzy absolutnie nie wstydzą się swojego języka. Jedną z takich postaci jest Krzysztof Hanke, który nie tylko używał śląskiej gwary na scenie teatru czy w filmach, których występował, ale również używa jej w swojej działalności kabaretowej. Na estradzie muzycznej przedstawicielem z kolei jest Piotr Kupicha. Niestety nie używa on owego języka w swojej twórczości, ale niejednokrotnie swoje pochodzenie naznaczał podczas wielu wywiadów z mediami. Ślązaki to także zdolni sportowcy, czego przykładem jest Piotr Żyła. Przyniósł naszemu krajowi wielką sławę na arenie międzynarodowej i jest fantastycznym następcą Małysza. To człowiek, który wręcz szczyci się swoim pochodzeniem, którym jest Cieszyn na Śląsku. Używa gwary w każdej możliwej chwili i traktuje ją, jako dumę. Warto, aby młodzi ludzie brali przykład z sławnych osób, które wiedzą jak cenna jest ich odmienność.

Wpływ gwary śląskiej na literaturę

Zewnętrzne wpływy na literaturę niemal każdej epoki były rzeczą normalną i nie dziwiącą żadnego ze znawców literackich i badaczy kultury powszechnej. Tak samo było w przypadku dialektu śląskiego, który bezsprzecznie wywierał wpływ na język literacki artystów śląskich, chociaż nie tylko ich. Wielu artystów było zafascynowanych regionalizmami, chociaż nie mieli oni z nimi styczności na co dzień. Gwara śląska w niewielkim stopniu kształtowała język ogólny obszaru Śląska, który nie wszedł po okresie rozbicia dzielnicowego w skład państwa polskiego. Natomiast tereny, które zostało włączone bezpośrednio do Polski charakteryzowały się dużą dyfuzją kulturową przez co wpływ na twórczość literacką i kulturalną także był znaczący. Ciekawostką może się okazać, że powszechnie używane przez współczesnych Polaków słowo „fajny” pochodzi właśnie z dialektu śląskiego. Znaczący wpływ na popularyzację gwar śląskich w państwie polskim miał między innymi miesięcznik „Śląsk”. Dość duży jego nakład miał znaczący wpływ na rozpowszechnianie się oryginalnego słownictwa wywodzącego się właśnie bezpośrednio z mowy śląskiej. Niestety wraz ze wzrostem ruchów migracyjnych ludności czysta mowa śląska zaczęła znacząco zmniejszać swój zasięg. Dyfuzja okazała się tak znacząca, że wpływ czystego języka polskiego wyparł wiele śląskich naleciałości z języka literackiego. Doprowadziło to do powstania instytucji i inicjatyw broniących czystości dialektów śląskich. Przykładem może być organizowany od 1993 roku konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku”. Rokrocznie organizowane są również konkursy ortograficzne zakrojone tylko i wyłącznie do znajomości gwary śląskiej i jej użytkowania.