Stosowanie gwary śląskiej wśród młodzieży – Społeczeństwo

Stosowanie gwary śląskiej wśród młodzieży

Gwara jest dość specyficznym elementem kultury danego obszaru i rejonu. Nie wszędzie jest tak kultywowana jak za dawnych lat, kiedy to ze Ślązakiem nie można było dogadać się inaczej niż w śląskiej gwarze. Podobnie jak Francuzi współcześnie bronili oni swojego języka rodzimego i wyznawali zasadę terytorialną, czyli mówiącą o tym, że na danym terytorium mówi się językiem na nim obowiązującym. W tym przypadku to był i jest nadal śląski dialekt. Od dawien dawna Ślązacy starali się dbać o to, aby nigdy nie zaniknął, przekazując go z pokolenia na pokolenie. Niestety dziś nie usłyszymy już charakterystycznego śląskiego akcentu w szkole (bez różnicy czy to w podstawowej, średniej, czy wyższej). Ten element śląskiej kultury poszedł w zapomnienie. Dużą rolę w tym obumarciu ma powszechna globalizacja, która dotarła także do Polski, a także ogólnodostępność do Internetu. Młodzież nie posługuje się już śląską gwarą, ponieważ uważa ją za zbyt śmieszną, nieatrakcyjną i świadczącą o niskim statusie społecznym. Większość młodych ludzi woli posługiwać się językiem ojczystym, czyli poprawną literacką polszczyzną, ponieważ jest to dla nich wyznacznik obycia, wyższego wykształcenia i kultury osobistej człowieka. Kultywowanie prastarych zasad i użytkowanie gwary śląskiej nie jest już tak modne jak było kiedyś, gdy szczycono się tym, że można mówić we własnej rodzimej gwarze. Postępująca globalizacja i wyraźnie postępująca technokratyzacja, gdzie technologia gra główną rolę, a dodatkowo brak wyraźnych tendencji do regionalizacji, to główne przyczyny tego stanu rzeczy. Niestety ciężko będzie przywrócić dawną świetność gwary śląskiej wśród młodych Ślązaków.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: