Gwara jako język oficjalny

W Polsce tylko dwa języki oficjalne, polski i kaszubski, z czego ten drugi tylko na ograniczonym terenie północnej części kraju. Żeby dany dialekt został uznany ze język, potrzeba wielu lat badań i analiz. Musi to mieć uzasadnienie językoznawcze, dlatego decyzję taką poprzedza wiele spotkań i konferencji naukowych. Niektórzy dążą do tego, żeby dialekt śląski został oficjalnie uznany za język. Nie wiadomo kiedy to nastąpi, i czy w ogóle nastąpi, ale z pewnością można zauważyć, że jest coraz częściej używany w różnych oficjalnych sytuacjach. Powstały nawet specjalne oznaczenia, które właściciele różnych lokali mogą umieścić przy wejściu. Znaki takie informują, że pracownicy danego zakładu posługują się gwarą śląską (oczywiście oprócz języka polskiego). Zachęca to Ślązaków do odwiedzenia takich miejsc, bo mogą się tam komunikować w taki sam sposób jak w sytuacjach nieoficjalnych, w domu i między znajomymi. Będzie to dla nich na pewno ciekawe przeżycie, a poza tym, może stanowić to atrakcję turystyczną dla osób z pozostałej części Polski. Oznaczenia takie znajdują się na różnych budynkach, np sklepach czy barach, czy nawet urzędach. Właściciel decyduje o zamieszczeniu tego typu informacji. Możemy się spodziewać, że będzie ich przybywać. Nawet jeśli gwara śląska nie będzie w najbliższej przyszłości uznana jako język oficjalny, możliwe, że będzie używana coraz powszechniej, także w życiu publicznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jestem pasjonatem podróży dlatego postanowiłem prowadzić serwis o tematyce turystyki. Bardzo chcę się z Wami dzielić moją pasją do zwiedzania i zapałem. Mam nadzieje, że moje opinie i opisy ze zwiedzania Polski Cie zainteresują!