Status językowy etnolektu śląskiego

Etnolekt śląski to zwarty zespół gwar, dialektów i poddialektów występujących w ramach języka polskiego na terenie Górnego i Dolnego Śląska. Nawet współczesna oficjalna śląska instytucja kulturalno-samorządowa nosząca nazwę Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego opowiada się za określeniem „dialekt śląski”. Bezsprzecznie wiadome jest, że gwara śląska jest jedną z odmian języków zachodniosłowiańskich. Wielu naukowców i językoznawców uważa, że etnolekt śląski powinno się już klasyfikować jako odrębną odmianę języka europejskiego. Aż 56 643 osoby (40,2 tysiące osób w województwie śląskim i 16,4 tysiące osób w województwie opolskim) zadeklarowało w 2002 roku używanie mowy śląskiej w kontaktach domowych podczas spisu prowadzonego w Narodowym Spisie Powszechnym. Dziewięć lat później, czyli w roku 2011, używanie języka śląskiego w kontaktach domowych zadeklarowało już aż 529 tysięcy osób, czyli prawie pół miliona osób więcej. Wobec tego wzrostu ilości osób opowiadających się za klasyfikacją dialektu śląskiego jako odrębnego języka został on zarejestrowany w Międzynarodowej Organizacji Językowej (MOJ), gdzie otrzymał on kod ISO: „szl”. We wrześniu 2006 roku ponad dwudziestu posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zgłosiło projekt ustawy ustanawiającej dla języka śląskiego status języka regionalnego. Trzy lata temu jeden z posłów Platformy Obywatelskiej złożył ten sam projekt ustawy, ale uzyskał on negatywną opinię MSWiA, gdzie w uzasadnieniu stwierdzono, że śląski jest dialektem polskim a na pewno nie można go uznać za osobny język. W 2012 roku za projektem podpisało się 64 posłów.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jestem pasjonatem podróży dlatego postanowiłem prowadzić serwis o tematyce turystyki. Bardzo chcę się z Wami dzielić moją pasją do zwiedzania i zapałem. Mam nadzieje, że moje opinie i opisy ze zwiedzania Polski Cie zainteresują!