Wpływ gwary śląskiej na literaturę

Zewnętrzne wpływy na literaturę niemal każdej epoki były rzeczą normalną i nie dziwiącą żadnego ze znawców literackich i badaczy kultury powszechnej. Tak samo było w przypadku dialektu śląskiego, który bezsprzecznie wywierał wpływ na język literacki artystów śląskich, chociaż nie tylko ich. Wielu artystów było zafascynowanych regionalizmami, chociaż nie mieli oni z nimi styczności na co dzień. Gwara śląska w niewielkim stopniu kształtowała język ogólny obszaru Śląska, który nie wszedł po okresie rozbicia dzielnicowego w skład państwa polskiego. Natomiast tereny, które zostało włączone bezpośrednio do Polski charakteryzowały się dużą dyfuzją kulturową przez co wpływ na twórczość literacką i kulturalną także był znaczący. Ciekawostką może się okazać, że powszechnie używane przez współczesnych Polaków słowo „fajny” pochodzi właśnie z dialektu śląskiego. Znaczący wpływ na popularyzację gwar śląskich w państwie polskim miał między innymi miesięcznik „Śląsk”. Dość duży jego nakład miał znaczący wpływ na rozpowszechnianie się oryginalnego słownictwa wywodzącego się właśnie bezpośrednio z mowy śląskiej. Niestety wraz ze wzrostem ruchów migracyjnych ludności czysta mowa śląska zaczęła znacząco zmniejszać swój zasięg. Dyfuzja okazała się tak znacząca, że wpływ czystego języka polskiego wyparł wiele śląskich naleciałości z języka literackiego. Doprowadziło to do powstania instytucji i inicjatyw broniących czystości dialektów śląskich. Przykładem może być organizowany od 1993 roku konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku”. Rokrocznie organizowane są również konkursy ortograficzne zakrojone tylko i wyłącznie do znajomości gwary śląskiej i jej użytkowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jestem pasjonatem podróży dlatego postanowiłem prowadzić serwis o tematyce turystyki. Bardzo chcę się z Wami dzielić moją pasją do zwiedzania i zapałem. Mam nadzieje, że moje opinie i opisy ze zwiedzania Polski Cie zainteresują!