Zróżnicowanie regionalne gwary śląskiej

Zróżnicowanie terytorialne dialektu śląskiego jest ogromne, ponieważ nie jest on jednolity i na różnych obszarach i terenach kulturowo-historycznych spotkać można zarówno odmienne znaczenia tych samych słów, ale również ich zdecydowanie zmienną wymowę. Nie wszystkie cechy charakteryzujące różne dialekty występują na wszystkich obszarach ich występowania. Często gwarę śląską charakteryzują takie naleciałości terytorialne jak labializacja, mazurzenie, oraz jabłonkowanie. Cały Śląsk pod względem językowym dzieli się na południowy, północy, oraz wymieniany czasem środkowy. Najczęstszym podziałem stosowanym również jest rozdział Śląska pod względem dialektów śląskich na: Cieszyński, Górny i Opolski. Górny Śląsk można jednocześnie podzielić na część północną gdzie występuje wspomniane wcześniej mazurzenie, oraz część południową gdzie ta cecha nie ma miejsca. Językoznawcy wymieniają wiele odrębnych dialektów w ramach Śląska Górnego takich jak dialekty: centralne, pogranicza śląsko-małopolskiego, pogranicza gliwicko-opolskiego, północne, Kobylorzy, sycowski, oraz gwary Krysioków. Kształtowanie się gwary w rejonie Śląska Cieszyńskiego było wynikiem kilkusetletniego oddzielenia granicą państwową Cieszyna od Śląska. Duży wpływ na kształtowanie tego dialektu miał więc język czeski, dlatego charakteryzuje się on brakiem mazurzenia, charakterystyczną fleksją –ym zamiast –a i miejscowo występującą gwarą jabłonkowską (między innymi w rejonie zachodnim). Ostatnim rejonem występowania gwary śląskiej jest terytorium Dolnego Śląska. Cechą charakterystyczną tego dialektu jest występowanie wielu naleciałości języka niemieckiego, co jest bezpośrednim skutkiem wielowiekowej germanizacji. Mimo różnic w dialektach, mają one ze sobą nadal wiele wspólnego i pozwalają ludności śląskiej zachować autonomię językową.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jestem pasjonatem podróży dlatego postanowiłem prowadzić serwis o tematyce turystyki. Bardzo chcę się z Wami dzielić moją pasją do zwiedzania i zapałem. Mam nadzieje, że moje opinie i opisy ze zwiedzania Polski Cie zainteresują!