This is default featured slide 1 title

Gdzie obecnie dosięga gwara śląska?

Gwara śląska jest dość specyficzną odmianą języka polskiego, która zajmuje jedynie niewielką część polski i jest dla tego regionu czymś naprawdę bardzo charakterystycznym. Trzeba przyznać, iż w dawnych dziejach historycznych zasięg tego typu słownictwa był o wiele większy niż w dzisiejszych czasach. Co miało, bowiem wpływ na taką zmianę? Przede wszystkim najechanie na ziemie polskie Niemców, którzy wprowadzili w życie plan germanizacji. Najbardziej ucierpiała na tym gwara śląska z okolic Wrocławia. To tam powstało najwięcej niemieckich ośrodków, które znacznie zmieniły Dolny Śląsk. Tak wyglądała przeszłość, a jak jest dziś? Choć ilość ludzi posługujących się gwarą śląską jest znacznie mniejsza niż przed chociażby wojną to trzeba przyznać, że we współczesności znacznie się w tym kierunku rozwijamy. Mowa ta obecnie jest bardzo charakterystycznym zjawiskiem dla zachodnio-południowej części Polski. Bardzo ciekawe jest to, iż swoim zasięgiem gwara obejmuje nie tylko nasz kraj, ale także część Czech oraz Słowacji, co jest po prostu ściśle związane z przeszłymi zmianami terytorialnymi. Oczywiście nie da się ustalić bardzo dokładnie takiego obszaru, ale mówi się, iż od zachodu granicę stanowią trzy miasta: Syców, Niemodlin oraz Prudnik. Od południa natomiast Bogumin, Jabłonków; wchód: Lubliniec, Tarnowskie Góry, Bielsk. Natomiast, jeżeli chodzi o północ będzie to Kluczbork czy też Lubieniec.

Skąd wzięła się gwara śląska?

Śląska gwara podobnie jak inne języki czy nawet polski ma swoją zadziwiającą historię. Odnosząc się do historii naszego kraju doskonale wiadomo nam, iż kilkaset lat temu panował na ziemiach Polskich wielki zamęt i nie zawsze były one naszym krajem. Liczne wojska oraz skumulowana ludność z kilku stron świata. Słowacki, czeski, niemiecki oraz polski to właśnie jest połączenie, które nazywamy gwarą śląską. Oczywiście niezaprzeczalnym faktem jest to, iż głównym źródłem tego niepowtarzalnego języka jest mowa słowiańska. Cechy wspólne gwara śląska ma bez wątpienia z językiem staropolskim, z dzisiejszym, a zatem tym o wiele bardziej nowoczesnym niestety jedynie znikome. Nie wątpliwie największym rejonem, gdzie używa się tego rodzaju komunikacji jest Górny Śląska. Na Dolnym raczej odnotowuje się znaczny zanik używania gwary. W województwie górnośląskim przede wszystkim z roku na rok odnotowywane są przez specjalistów, co raz to większe liczby ludności, które deklarują się o używaniu gwary śląskiej w kontaktach rodzinnych, domowych. Chodź ze strony Niemców, Czechów czy też Słowaków w dawnych czasach być może nie spotkało nas nic miłego to z całą pewnością w jakiejś części rekompensuje nam to gwara śląska, która jest niepowtarzalna i naprawdę bardzo piękna. Jest to kawałek polskości, który młodzież polska, ale także i starsze roczniki powinny nosić na zawsze w swoich sercach.

Jak zrozumieć ślązaka?

Tereny zarówno Górnego jak i Dolnego Śląska są obszarem, gdzie dla turystów występuje naprawdę wiele obiektów godnych do zwiedzania. Warto się także zapoznać z gwarą, która w owych rejonach występuje. To naprawdę doskonała atrakcja, która może także zachwycić ludzi z poza granic naszego kraju. Jak jednak nawiązać konwersację z taką osoba, kiedy to konieczne? Większość osób zna ogólnie panującą polszczyznę, ale osoby starszej daty zazwyczaj bazują jedynie na śląskim. Z racji tego, iż jest to słabo przyswajalna gwara przez resztę społeczeństwa i nauka jej sprawiłaby nawet i większe problemy niż zapoznawanie się z językiem angielskim to właśnie, dlatego powstały liczne ułatwienia. Być może większość nie zdaje sobie z tego sprawy, ale istnieją słowniki, które przepełnione są gwarą śląską. Nie każdy jednak potrzebuje takiego słownika na stałe, ale jak wiadomo dostęp do internetu oraz jego zawartość jest imponująca. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać interesujące nas hasło, a wszystko się pojawi. To fantastyczny sposób na to, aby nawiązać kontakt z taką osobą, ale również swego rodzaju nauka oraz atrakcja dla nas. Nie trzeba naprawdę wiele, aby odpowiednio skomunikować się z naszymi rodakami. Odmienny język to przecież nie wszystko, w każdym polaku płynie ta sama krew. Jednak, dzięki bardzo pomysłowym wydawnictwom oraz równie fantastycznym portalom internetowym taka komunikacja jest o wiele bardziej przystępna.

Gwara na Dolnym Śląsku

Słysząc słowo gwara wszyscy automatycznie kojarzą je terenem Górnego Śląska. Oczywiście nie jest to błędem, bowiem jest to teren, gdzie najbardziej przestrzega się owego języka, ale nie warto zapominać, że to nie jedyne miejsce. Również Dolny Śląsk należy do owej ludności o odmiennym słownictwie. Faktem oczywistym jest to, iż nie przykłada się tu tak wielkiej uwagi do gwary śląskiej, ale jeszcze całkowicie nie zanikła. Jakie tereny obejmuje? Gdzie możemy się z nią spotkać? W zasadzie nie ma ściśle określonych granic, bowiem wyginęły one wraz z germanizacją, która objęła owe tereny. W każdy zakątku województwa dolnośląskiego odnajdzie się osoba, która będzie potrafią biegle posługiwać się śląska gwarą, ale jest to mniejszość i to bardzo znaczna. Młodzi ludzie nie pragną przejmować kultury swoich przodków, być może nie wiąże się to z brakiem szacunku czy też innymi negatywnymi skutkami, lecz niepraktyczności, która za tym idzie. Urzędy czy też inne instytucje posługują się tylko i wyłącznie polszczyzną, którą zna cały kraj. Trudno byłoby załatwić jakiekolwiek sprawy w gwarze śląskiej, ale naprawdę warto kultywować to, co kilka pokoleń przed nami. Być może nie jest to praktyczne, ale jakże odmienne i piękne. Pozwólmy, aby i kilka przyszłych pokoleń mogło zapoznać się z tym tematem. Tak piękny język, który wyodrębnia Śląsk z pośród innych rejonów Polski z cała pewnością nie może wyginąć.