This is default featured slide 1 title

Ślązacy w show biznesie i ich gwara

Osoby, które nie zamieszkują terenu śląskiego uważają gwarę, jako niekonieczny element tej kultury i nie podchodzą do tego z należytym szacunkiem. Również dzisiejsza młodzież raczej wstydzi się odmienności swojego języka, co sprawa, że co raz bardziej zauważalny jest jego zanik. Tak naprawdę jest to bogactwo kulturowe, które znacznie wyróżnia ową ludność od pozostałych i jest niesamowicie zauważalna i dobrze postrzegana przez ludzi innej narodowości. Na Śląsku mieszkają także wielkiej sławy piosenkarze, aktorzy oraz inni artyści, którzy absolutnie nie wstydzą się swojego języka. Jedną z takich postaci jest Krzysztof Hanke, który nie tylko używał śląskiej gwary na scenie teatru czy w filmach, których występował, ale również używa jej w swojej działalności kabaretowej. Na estradzie muzycznej przedstawicielem z kolei jest Piotr Kupicha. Niestety nie używa on owego języka w swojej twórczości, ale niejednokrotnie swoje pochodzenie naznaczał podczas wielu wywiadów z mediami. Ślązaki to także zdolni sportowcy, czego przykładem jest Piotr Żyła. Przyniósł naszemu krajowi wielką sławę na arenie międzynarodowej i jest fantastycznym następcą Małysza. To człowiek, który wręcz szczyci się swoim pochodzeniem, którym jest Cieszyn na Śląsku. Używa gwary w każdej możliwej chwili i traktuje ją, jako dumę. Warto, aby młodzi ludzie brali przykład z sławnych osób, które wiedzą jak cenna jest ich odmienność.

Co oznacza słowo gwara?

Żyjąc w Polsce chyba każdy rodak wie, iż istnieją miejsca, w których mieszkają ludzie używający nietypowego języka. Po, mimo, iż należy on również do języka polskiego, którym się posługujemy jest zupełnie niezrozumiały dla większości. Jak określa się go natomiast fachowo? Fachowo gwarę określa się, jako odmienną mowę zarówno pod względem fonetycznym jak i leksykalnym. W naszym kraju oprócz tej śląskiej istnieją jeszcze inne chociażby kaszubska. Słownik takiej ludności jest przede wszystkim źródłem bardzo wielu zapożyczeń i bardziej przypomina mowę staropolską, z współczesną niestety niewiele dzieli. Gwara śląska najbardziej obejmuje teren Górnego Śląska, choć w niewielkiej części jesteśmy w stanie zauważyć także ten proces na Dolnym Śląsku. Oprócz tego, iż tego typu język brzmi znacznie inaczej, również pisownia jest bardzo często dla nas nie zrozumiała. Na czym ona polega? Przede wszystkim ślązacy zapisują swoje słowa w identyczny sposób, jaki wymawiają. Trzeba przyznać, iż część słów jest naprawdę bardzo zbliżona, ale reszta posiada zupełnie odmienne określenia. Nie tylko wyrazy codziennego użytku są od siebie odmienne, ale także i nazwiska czy też imiona, które nie przypominają tych chociażby z obrębu Warszawy. Z jednej strony jest to spore utrudnienie, ale w dzisiejszych czasach ludzie nie kładą na gwarę śląską tak wielkiego nacisku, a więc problem kulturowy nie odznacza się tak wielkim kontrastem.

Trudności w zrozumieniu gwary śląskiej

Różnego rodzaju gwary, dialekty i regionalne odmiany językowe są częstokroć tak samo trudne w zrozumieniu jak języki zupełnie obce. Związane jest to z wieloma aspektami takimi jak odmienne znaczenia słów, wiele zapożyczeń z języków obcych, zmiany wymowy niektórych głosek lub akcentowania sylab. Idealnie wpasowującym się w tę teorię jest na przykład język kaszubski, który jest zupełnie niezrozumiały dla przeciętnego Polaka, mimo iż wywodzi się bezpośrednio z języka polskiego. Podobnie jest w przypadku gwary śląskiej, która często okazuje się być niezrozumiała dla Polaków przyjeżdżających na Śląsk na przykład z Mazowsza. Pierwszym powodem, dla którego gwara śląska sprawia trudności osobom posługującym się czystym, literackim językiem polskim, są zapożyczenia z języków obcych, a w szczególności z języka niemieckiego. Ślązacy, którzy każdego dnia posługują się swoją gwarą i jest ona dla nich rodzimym elementem ich kultury, nierzadko nie zdają sobie sprawy z tego, że są niezrozumiali dla odbiorcy z zewnątrz. Niemieckie stwierdzenia i wyrazy są dla nich tak samo zrozumiałe i wpisane w ich każdą rozmowę, jak ich polskie odpowiedniki, a często bardziej. To powoduje, że osoba przysłuchująca się z zewnątrz, która nie wykazuje znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, nie zrozumie przekazu. Kolejnym powodem, dla którego śląski dialekt jest niezrozumiały, jest odmienność znaczeniowa. Często śląskie słowo ma zupełnie inne znaczenie, niż ten sam wyraz stosowany w języku polskim. Dobrym przykładem jest wyraz koło, który po śląsku oznacza po prostu rower. Te wszystkie bariery są nieodłącznymi elementami utrudniającymi zrozumienie.

Wpływ gwary śląskiej na literaturę

Zewnętrzne wpływy na literaturę niemal każdej epoki były rzeczą normalną i nie dziwiącą żadnego ze znawców literackich i badaczy kultury powszechnej. Tak samo było w przypadku dialektu śląskiego, który bezsprzecznie wywierał wpływ na język literacki artystów śląskich, chociaż nie tylko ich. Wielu artystów było zafascynowanych regionalizmami, chociaż nie mieli oni z nimi styczności na co dzień. Gwara śląska w niewielkim stopniu kształtowała język ogólny obszaru Śląska, który nie wszedł po okresie rozbicia dzielnicowego w skład państwa polskiego. Natomiast tereny, które zostało włączone bezpośrednio do Polski charakteryzowały się dużą dyfuzją kulturową przez co wpływ na twórczość literacką i kulturalną także był znaczący. Ciekawostką może się okazać, że powszechnie używane przez współczesnych Polaków słowo „fajny” pochodzi właśnie z dialektu śląskiego. Znaczący wpływ na popularyzację gwar śląskich w państwie polskim miał między innymi miesięcznik „Śląsk”. Dość duży jego nakład miał znaczący wpływ na rozpowszechnianie się oryginalnego słownictwa wywodzącego się właśnie bezpośrednio z mowy śląskiej. Niestety wraz ze wzrostem ruchów migracyjnych ludności czysta mowa śląska zaczęła znacząco zmniejszać swój zasięg. Dyfuzja okazała się tak znacząca, że wpływ czystego języka polskiego wyparł wiele śląskich naleciałości z języka literackiego. Doprowadziło to do powstania instytucji i inicjatyw broniących czystości dialektów śląskich. Przykładem może być organizowany od 1993 roku konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku”. Rokrocznie organizowane są również konkursy ortograficzne zakrojone tylko i wyłącznie do znajomości gwary śląskiej i jej użytkowania.